Dachówka Rupp Ceramika

ruppceramika logo

Dachówki ceramiczne RuppCeramika charakteryzują się odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy wahania temperatury. Są również niepalne. Ze względu na swój ciężar (39-65 kg/m2 pokrycia) pokrycie ceramiczne wymaga zastosowania odpowiednio wytrzymałej konstrukcji dachowej - elementy więźby muszą mieć duże przekroje. Jednak dzięki wadze dachówek ceramicznych zyskujemy pewność, że wichury i porywiste wiatry nie zniszczą pokrycia. Zerwanie takiej dachówki przez wiatr jest bowiem bardzo trudne.

Dachówki RuppCeramika spełniają wszystkie wymagania zawarte w normach polskich. Uzupełnieniem normy są certyfikaty wydawane przez akredytowane do tego labo-ratoria badawcze.

Wszystkie produkty produkowane przez RuppCeramikę w Polsce spełniają wymagania Polskiej Normy, posiadają Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa "B" oraz Certy-fikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Odpowiednio dobrana mieszanka glin pozwala na osiągnięcie jednolitej, ciepłej barwy wypalonych dachówek.

  • Drukuj